Google+ Kobudo news: the 39th Nihon Kobudo embu demonstration was held in Toky | Watch Modern Day Samurai Movies Online

Kobudo news: the 39th Nihon Kobudo embu demonstration was held in Tokyo

Posted on February 19, 2016 by Watch Modern Day Samurai Movies Online editorial team | 0 Comments

On 7th February 2016, the 39th Nihon Kobudo embu taikai (traditional Japanese martial arts demonstration, 第39回日本古武道演武大会) was held at Nippon Budokan, Tokyo, Japan. The demonstration was organized by Nippon Budokan and Nihon Kobudo Kyokai (Japanese traditional marital arts association).

35 ryuha (styles) from all over Japan demonstrated their skills in front of a large audience.

List of ryuha:

Ogasawara-ryu Kyuba-jutsu (小笠原流弓馬術)

Tatsumi-ryu Heiho ( 立身流兵法 )

Takenouchi-ryu Ju-jutsu, Hinosita torite kaisan (竹内流柔術 日下捕手開山 )

Tendo-ryu Naginata-jutsu (天道流薙刀術 )

Shingetu Muso Yanagi-ryu Ju-jutsu (心月無想柳流柔術 )

Hyoho Taisha-ryu Kenjutsu (兵法タイ捨流剣術)

Okinawa Go-jyu-ryu Bujutsu (沖縄剛柔流武術 )

Shindo-munen-ryu Kenjutsu ( 神道無念流剣術 )

Daito-ryu Aiki-jujutu Takuma-kai (大東流合気柔術琢磨会)

Kanemaki-ryu Batto-jutsu (鐘捲流抜刀術 )

Kingai-ryu Karate Okinawa Kobujutsu (金硬流唐手沖縄古武術 )

Enshin-ryu Iai Suemono-giri Kenpo (円心流居合据物斬剣法 )

Nito Shinkage-ryu Kusarigama-jutsu (二刀神影流鎖鎌術 )

Noda-ha Niten Ichi-ryu Kenjutsu (野田派二天一流剣術 )

Yagyu Shingan-ryu Taijutsu (柳生心眼流體術 )

Shojitsuken Rikata Ichiryu (初實剣理方一流剣術 )

Hasegawa-ryu Yawara-jutsu (長谷川流和術 )

Unko-ryu Kenjutsu (雲弘流剣術 )

Kashima Shin-to-ryu Kenjutsu ( 鹿島新當流剣術 )

Jiki Shinkage-ryu Naginata-jutsu (直心影流薙刀術 )

Bokuden-ryu Kenjutsu ( 卜傳流剣術 )

Owari Kan-ryu So-jutsu (尾張貫流槍術 )

Tenjin Shinyo-ryu Ju-jutsu (天神真楊流柔術 )

Wado-ryu Jujutu Kempo (和道流柔術拳法 )

Shinto Muso-ryu Jojutsu (神道夢想流杖術)

Araki-ryu Gunyo Kobusoku (荒木流軍用小具足 )

Shibukawa-ryu Ju-jutsu (澁川流柔術 )

Kashima Shinden Jiki Shingage-ryu (鹿島神傳直心影流剣術 )

Kiraku-ryu Jujutsu (気楽流柔術 )

Itosu-ryu Karate (糸洲流空手 )

Hozoin-ryu Takada-ha So-jutsu (宝蔵院流高田派槍術 )

Yagyu Shinkage-ryu Heiho Kenjutsu ( 柳生新陰流兵法剣術 )

Igaryu-ha Katsushin-ryu Ju-jutsu (為我流派勝新流柔術 )

Onoha Itto-ryu Kenjutsu (小野派一刀流剣術 )

Morishige-ryu Ho-jutsu (森重流砲術)

Photographed by Taisha-ryu Ryu-sen-kan 

Information sourced from Taisha-ryu Ryu-sen-kan Facebook page and HP of Nippon Budokan, edited by the editorial team of Watch Modern Day Samurai Movies Online.

Posted in Budo news


Next

Previous

Leave a Reply

Comments will be approved before showing up.